500 kodu tuleohutuks

500 kodu tuleohutuks on koostööprojekt, kus mitmed osapooled tegutsevad ühise eesmärgi nimel.Päästeamet on kokku külastanud 85000 kodu.Külastuseandmete põhjal saame öelda,et vähemalt 5000 kodu on suurte tuleohutusprobleemidega ning vajavad sekkumist kohe täna.Kui sinu või sinu lähedase kodu võib olla tuleohtlik (näiteks katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri puudumine, katkised korstnad), kutsu Päästeameti kodunõustamine. Kodunõustamise tulemusel olete osa päästeameti andmebaasist, mille alusel kujunes projektis osalevate kodude nimekiri. Omavalitsuste rahaline panus on võimaldanud tuleohtlike kodude arvu vähendada enam kui 500 kodu võrra.